6_EudemoniaGr_To tyligma ton xerotiganon_©NikosGMastropavlos_NGM00479_2023_VI