Αντικριστό αρνί

Αντικριστό αρνί από την Κρήτη, ανάμνηση του πρώτου μαγειρέματος του ανθρώπου με φωτιά.