Eudemonia.gr-Irini-Iliopoulou-Topoi-Epithymias-© Nikos G. Mastropavlos-2021-IX

Τρίπτυχοι «Τόποι επιθυμίας» της Ειρήνης Ηλιοπούλου

Τρίπτυχοι «Τόποι επιθυμίας» της Ειρήνης Ηλιοπούλου