Eudemoniagr-©-Nikos-G.-Mastropavlos-Elaiki-Kasou-2019-I