Eudemonia-©Nikos-G.-Mastropavlos-Daskalakis-Atelie-2018-XI