Eudemonia-© Nikos G. Mastropavlos-Alfa-Andros-Fourtalia-2018-IX