1_Tsiroi mezes gia tis rakes tou Aigeou_Eudemonia.gr_© Nikos G. Mastropavlos_2023-NGM72232_I

Το πέρασμα των τσίρων από τα κάρβουνα στη Χέλατρο.

Το πέρασμα των τσίρων από τα κάρβουνα στη Χέλατρο.