6_Kasiotiko proino_Meriareno tou tyrokomeiou Kasou_NGM76319_©NikosGMastropavlos_EudemoniaGR_2023_VI

Μεριαρένο τυρί του Τυροκομείου Κάσου.

Μεριαρένο τυρί του Τυροκομείου Κάσου.