7_Kasiotiko proino_Kouloures me sitaka_NGM93001_©NikosGMastropavlos_EudemoniaGR_2023_VII

Κασιώτικο πρωινό, κουλούρες με σιτάκα.

Κασιώτικο πρωινό, κουλούρες με σιτάκα.