Eudemonia.gr-Kato-Olympos-Koumarisio-Tsipouro-Kazani-Chatzi-©Nikos G. Mastropavlos-2021-VII

Το καζάνι του Χατζή στον Νέο Παντελεήμονα.

Το καζάνι του Χατζή στον Νέο Παντελεήμονα.