Λιομαζώματα, το λάδι ρέει στο ελαιοτριβείο των Γαργαλιάνων.

Λιομαζώματα, το λάδι ρέει στο ελαιοτριβείο των Γαργαλιάνων.