3_Psisimo sitakas se kasiotiko mitato_NGM60234_©NikosGMastropavlos_EudemoniaGR_2023_III

Ψήσιμο στα ξύλα της σιτάκας σε κασιώτικο μητάτο.

Ψήσιμο στα ξύλα της σιτάκας σε κασιώτικο μητάτο.