3_Ena teleftaio anakatema tis tsaitiaws apo to Michali tou Aga_©NikosGMastropavlos_EudemoniaGR_NGM40232_2023_ΙΙΙ

Ένα τελευταίο ανακάτεμα της τσαϊτιάς από το Μιχάλη του Αγά.

Ένα τελευταίο ανακάτεμα της τσαϊτιάς από το Μιχάλη του Αγά.