Eudemonia.gr-Apokria-Apeirathos-Florios-Kritikos-© Nikos G. Mastropavlos-2021-I

Αποκριά στην Απείρανθο με τη τσαμπούνα του Φλώριου Κρητικού.

Αποκριά στην Απείρανθο με τη τσαμπούνα του Φλώριου Κρητικού.