Eudemonia.gr-Kazanemata-Kato-Olympos-Neos-Panteleimonas-Kazani-Chatzi-© Nikos G. Mastropavlos-2021-XII

Καζάνι του Χατζή στον Νέο Παντελεήμονα του Κάτω Ολύμπου.

Καζάνι του Χατζή στον Νέο Παντελεήμονα του Κάτω Ολύμπου.