Eudemonia.gr-Dion-Koumarisio-Tsipouro-Mezes-Agouraki-Toursi-©Nikos G. Mastropavlos-2021-XVIII

Αγγουράκι τουρσί, μεζές για τσίπουρο.

Αγγουράκι τουρσί, μεζές για τσίπουρο.