Eudemonia.gr-Kato-Olympos-Koumarisio-Tsipouro-Koumara-©Nikos G. Mastropavlos-2021-XIII

Ώριμα κούμαρα στον Κάτω Όλυμπο.

Ώριμα κούμαρα στον Κάτω Όλυμπο.